Mevzuat

2023 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ

Açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ; % 122,93)

1- Yıllık

-Alış tutarı: 891.720.- TL

-Satış tutarı: 1.270.701.- TL

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı: 445.860.- TL.

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı : 891.720.- TL

BUNA GÖRE 2023 YILI; VUK 177/1. SATIN ALDIKLARI MALLARI OLDUĞU GİBİ VEYA İŞLEDİKTEN SONRA SATANLAR

2022 Yılı Yıllık Alış tutarı: 891.720.-TL (%20) fazlası = 1.070.064.- TL VEYA 2022 Yılı Yıllık Satış tutarı: 1.270.701.- TL (%20) fazlası = 1.524.841,20.- TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/2. BİRİNCİ BENTTE YAZILI OLANLARIN DIŞINDAKİ İŞLERLE UĞRAŞANLAR (HİZMET SATIŞI YAPANLAR) 2022 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 445.860.- TL (%20) fazlası = 535.032.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

VUK 177/3. 1 VE 2 NUMARALI BENTLERDE YAZILI İŞLERİN BİRLİKTE YAPANLAR

2022 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 891.720 TL (%20) fazlası = 1.070.064.-TL nı aşanlar. İşletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette fazla olursa veya Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir fazlalık gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak I. sınıfa geçerler. (VUK md. 180)

BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME (DEFTER-BEYAN) ESASINA DÖNÜŞ İÇİN;

Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden %20’yi aşan bir nispette düşük olursa veya arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran %20′ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler. (VUK md. 179)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir