Mevzuat

2024 Yılı Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 Yılı için açıklanan işletme defterinden bilanço esasına geçme şartları yani sınıf değiştirme hadleri  (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 544)

2024 Yılında Defter-Beyan sisteminden- bilanço esasına göre defter tutma ve sınıf değiştirme hadleri ; 

1- Yıllık  
-Alış tutarı : 1.410.294.- TL
-Satış tutarı : 2.012.442.- TL
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı : 697.224.- TL.
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış hasılatının toplamı… : 1.410.294.- TL

 

Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlar (VUK 177/1)
2023 Yılı Yıllık Alış tutarı: 1.410.294.-TL x 1,20 (%20 fazlası)  : 1.692.353 aşanlar

2023 Yılı Yıllık Satış tutarı: 2.012.442- TL x 1,20 (%20 fazlası) : 2.414.930 aşanlar

 

Hizmet Satışı Yapanlar (VUK 177/2)

2023 Yılı Yıllık gayri safi iş hasılatı: 697.224.- TL x 1,20 (%20) fazlası) : 836.669 aşanlar

 

Malzeme satışı ve hizmeti birlikte yapan (VUK 177/3 1 ve 3 Numaralı bentlerde yazılı işler)

2023 Yılı İş hasılatının 5 katı ile yıllık satışlarının toplamı: 1.410.294 TL x 1,20 (%20 fazlası): 1.692.353.-TL nı aşanlar işletme esasından Bilanço esasına geçeceklerdir.

Bu şartları sağlayan işletme esasına göre defter tutan mükellefler yeni yılda (2024) Bilanço esasına geçmeleri zorunludur.  Yani 31.12.2023 tarihine kadar; Yevmiye Defteri, Defteri Kebir ve envanter Defterlerini noterden tasdik ettirmeyi unutmayınız!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir