Mevzuat

Mevzuat

Lokanta, Restoran, Kafe ve Pastanelere Fiyat Listesi Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı’nın lokanta, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, işletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve Read More
Mevzuat

2024 Yılı Defter Tutma Ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2024 Yılı için açıklanan işletme defterinden bilanço esasına geçme şartları yani sınıf değiştirme hadleri  (Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra Read More
Mevzuat

2024 YILINDA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ

DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI Gerek VUK Md.221 gerekse TTK Md.64 hükümlerine göre: 1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı Read More
Mevzuat

KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; − %18 olarak uygulanmakta olan genel KDV oranı % 20’ye − % 8 KDV’ye tabi Read More
Mevzuat

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alma Şartları

Tahsilat Genel Tebliği’nin Birinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” maddesi Read More
Mevzuat

2023 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

2023 YILI İÇİN DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ Açıklanan Yeniden Değerleme Oranı ; % 122,93) 1- Yıllık -Alış tutarı: Read More
Mevzuat

Demir Çelik Sektöründe Mamul/Yarı Mamul Ürünlerde KDV Tevkifatı

         “41 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile; 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Read More
Mevzuat

E-Arşiv Fatura Düzenleme Sınırında Değişiklik

1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükelleflerine işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme sınırını aşan “2022 için 2.000 TL” tutarlar Read More
Mevzuat

VERBİS Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Veri Sorumluları Siciline Kayıt

VERBİS nedir? Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları Read More
Mevzuat

2022 yılı Damga Vergisi Oranları

Beyanname ve mali tablolara ilişkin damga vergileri de yeniden değerleme oranında artıyor. Buna göre 2022 yılında; Bilançolardan 102,00 TL, Gelir Read More