Pratik Bilgiler

Pratik Bilgiler

İşsizlik Maaşı Alma Şartları 2023

İşsizlik Maaşı Nedir? Hizmet akdi ile bir işyerinde çalışmakta iken istek, yetenek, sağlık ve yeterliliği olmasına rağmen, herhangi bir kasıt unsuru Read More
Pratik Bilgiler

Motosiklet, Bisiklet ve Scooter sürücülerine reflektif yelek zorunluluğu

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu Read More
Pratik Bilgiler

Kira Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Kira gelir vergisi, belirli sınırları aşan mesken ya da mülk üzerinden kira geliri elde edenlerin devlete ödemekle yükümlü olduğu vergi Read More
Pratik Bilgiler

2021 yılı Damga Vergisi Oranları

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiş ve Read More
Pratik Bilgiler

2021 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; 1-  (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları Read More
Pratik Bilgiler

2021 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir Read More
Pratik Bilgiler

2021 Fatura Düzenleme Sınırı

29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’ye göre 01.01.2021 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere 2021 yılı fatura kesme ve düzenleme sınırı 1.500 TL olarak yürürlüğe girmiştir. Read More
Pratik Bilgiler

2021 Kıdem Tazminatı Tavanı

Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara Read More