Mevzuat

Lokanta, Restoran, Kafe ve Pastanelere Fiyat Listesi Zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı’nın lokanta, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, işletmelerin fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyması zorunlu olacak.

Uygulama 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girdi. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin son sayısında yayımlandı.

Değişiklikten önce yönetmeliğin 8’inci maddesinin 1. fıkrası; işletmelerin, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerini, hizmetin sunulduğu iş yerinde, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asması, takması veya koymasını öngörüyordu.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesi ile buna dayanılarak çıkarılan Fiyat Etiket Yönetmeliği kapsamında denetim yapılmış, yapılan denetim neticesinde firmada satışa sunulan ürünlere ilişkin fiyat listelerinin masalarda mevcut olmadığı görülmüş olup söz konusu durumun ilgili yönetmeliğin 8/1 maddesi “Hizmetlerin özelliğine ve tüketiciye sunuluş biçimine göre, tarife ve fiyat
listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerleri, hizmetin sunulduğu işyerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde ise işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılır, takılır veya konulur.” hükmüne aykırılık oluşturduğu tespit edilmesi nedeniyle, aynı Kanun’un 77/1 maddesi gereği;
Ceza Miktarı :2.172,00 TL

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir