2021 basit usul defter hadleri

Pratik Bilgiler

2021 Yılı Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler

g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler; 1-  (1) numaralı bent için (Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Satın aldıkları malları Read More
Pratik Bilgiler

2021 Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri: 1. sınıf ve 2. sınıf tacir olma şartları. Aşağıdaki miktarları aşanlar 1. sınıf tacir Read More