Mevzuat

Vergi Borcu Yoktur Yazısı Alma Şartları

Tahsilat Genel Tebliği’nin Birinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” maddesi gereği 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle 5.000,00 TL’nin üzerinde yapacakları ödemeler sırasında hak sahiplerinin vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge istemeleri zorunludur. Hak sahibinin belirlenen tutarın üzerinde borcu olması durumunda ödemeler gerçekleştirilemez.

17 Şubat 2023 Tarihli ve 32107 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle 31.07.2023 tarihine kadar yapılacak ödemelerde vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu kaldırılmıştır.

Yapılan düzenleme ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarınca deprem kapsamında yapacakları ödemeleri kapsamaktadır.

Konuya ilişkin resmi gazetede yayınlanan tebliğ ve Gelirler İdaresi tarafından yayınlanan açıklama aşağıda yer almaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: A SIRA NO: 15)

MADDE 1- 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in  Birinci Kısım, İkinci Bölüm, “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün (2) numaralı alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir